Iskrobezpieczny moduł Ethernetowy

Moduł Ethernet do stref EX

EX Ethernet ModułInterfejsy Ethernet LAN wyposażone są w złącza Rj45. Przewody uziemienia są podłączone do zacisków śrubowych – zaciski 1-4/13-16 oraz do zacisku przeznaczonego do montażu na szynie DIN.

W instalacjach Ex wymagane są dwa niezależne połączenia uziemiające. Jest to standardowy i obowiązkowy wymóg dla każdego urządzenia z barierą Zenera.
Przewody użyte do podłączenia muszą mieć przekrój większy niż 0,75 mm2.
Wersja gigabitowa przeznaczona jest dla grup gazowych IIB, natomiast wersja 100 Mbps może być stosowana w grupach gazowych IIC.
Wszystkie wersje urządzenia są przystosowane do pracy w grupach I – kopalnie.
Porty Ethernet LAN są oznaczone jako “HAZ” i “SAFE”.

Połączenia sieciowe w strefach zagrożonych wybuchem muszą być podłączone do złącza RJ45 oznaczonego jako “HAZ”.
Złącze oznaczone “SAFE” jest przeznaczone dla urządzeń iskrobezpiecznych.
Do wszystkich połączeń zalecany jest kabel Cat5e.
Połączenia sieci LAN z obszarami niebezpiecznymi powinny być oznaczone na etykiecie kolorem niebieskim, aby uniknąć pomyłek instalacyjnych.

Iskrobezpieczny moduł Ethernetowy – dokumentacja PDF 

English